SeoMatch

Voor de match tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl

Over Harmke Bodewitz


Als orthopedagoog met inmiddels 12 1/2 jaar ervaring, heb ik me gespecialiseerd in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een flink gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders.

 

Het puzzelen met informatie werd steeds belangrijker. Ik richtte mezelf op het via didactiek 'verpuzzelen' van wetenschappelijke informatie - maar wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Veelvoorkomende problemen bracht ik op basis van  solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren.

 

Dit stelde begeleiders in staat met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we met elkaar verder konden bouwen en de cliënt beter konden ondersteunen.

 

Vanuit deze didactische visie zijn ook de volgende producten ontstaan:


  • De Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie
  • De beeldvormingspuzzel Schalock / Puzzel-stuk: lastig-leuk-liever
  • Het Inversief Conusmodel, over het disharmonisch ontwikkelingsprofiel

 

De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenproffiel (De Groot), is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van 'Wat is er aan de hand?' naar 'Zo gaan we ernaar handelen'.

 

In mijn werk maak ik graag gebruik van beeldspraak, zintuigelijk leren, fysieke middelen, woordspelingen, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven.

Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou:

 

"We are more alike, my friends, than we are unalike".

 

Een training is wat mij betreft niet af zonder een job-aid: iets - een middel, plaatje of voorwerp - dat deelnemers mee kunnen nemen naar hun dagelijks werk. Zo worden ze herinnerd aan de opgedane kennis en vaardigheden. Daarmee worden ze actief aangezet het ondersteuningsklimaat verder vorm te geven. Afgestemd met verwanten in multidisciplinaire samenwerking.

 

Een machtig proces, soms langdurig en moeizaam, soms met een paar woorden geluxeerd. Maar steeds weer zoekend naar de juiste afstemming met de persoon met een verstandelijke beperking, binnen zijn context.